Hämeenlinnan hiilineutraalius -ohjelma saatiin valmiiksi tällä valtuustokaudella ja sitä on lähdetty valuttamaan toimialoille lautakuntien kautta. Alku on erinomainen ja tavoitteet ovat tarpeeksi korkealla. Miten sitten varmistamme, että kehitys lähtee todenteolla käyntiin ja pääsemme tavoitteisiin?

Lautakunnilla on tärkeä rooli ohjelmatyön jalkauttajina ja tietenkin lautakunnan jäsenet ovat paljon vartijoina. Itse olen istunut kuluneen kauden kaupunkirakennelautakunnassa ja meillä ilmastotavoitteisiin voidaan vaikuttaa isosti, mutta työ vaatii myös resursointia. Kannan itse huolta siitä, että vaikka Hämeenlinnassa on herätty ilmastotyön tärkeyteen, ei käytettävissä olevat resurssit ole vielä riittäviä.

Puhutaanpa ensiksi rahasta. Moni asia voidaan tehdä hyvällä suunnittelulla ilman merkittäviä kustannusvaikutuksia, mutta kylmä fakta on se, että mitä nopeammin halutaan päästä vaikuttaviin tuloksiin, sitä enemmän toimintoihin on varattava rahaa. Ilmastotyöhön tehdyt panostukset ovat mitä suurimmissa määrin tulevaisuusinvestointeja ja näen, että ne ovat erittäin järkevästi käytettyä rahaa.

EU:ssa on alkamassa Green Deal-ohjelmakausi, jonka avulla alueelle ja maakuntaamme on mahdollista saada roppakaupalla hankerahaa, jolla voidaan vauhdittaa ilmastotyön edistymistä. Onhan meillä osaamista ja valmiuksia hakea suuriakin hankkeita? Kanta-Häme ei ole juurikaan loistanut hankerahoituslistoilla, vaan meiltä on haettu varsin ujosti rahoitusta kehityshankkeisiin. Hankkeissa on tehtävä hyvää yhteistyötä julkisten toimijoiden ja yritysten välillä, jotta mysö elinkeinoelämä pääsee parhaalla mahdollisella tavalla hyötymään kehittämisestä. Tämä asia tulee saada kuntoon pian ja ne kuuluista Brysselin rahahanat auki.

Hämeenlinnasta puuttuu myös ilmastotyöstä vastaava tai sitä johtava toimielin. Sillä kokemuksella mitä itselläni on organisaatioiden johtamisesta, en jaksa uskoa, että pelkällä oman tontin hoitamisella päästäisiin riittäviin tuloksiin. Tarvitaan vähintään verkosto johtamaan ilmastotyötä Hämeenlinnassa, vielä mieluummin täysiaikainen ilmastopäällikkö ja parhaassa tapauksessa ilmastotyön tiimi, joka koordinoi, johtaa ja vastaa ilmastotyön toteutumisesta. Ilmastotyötä johtavan verkoston perustamisesta tein itse Veera Jussilan ja Juhani Lehdon kanssa aloitteen keväällä 2021.

Mitä siis ilmastotyö parhaillaan voisi olla? Sen tulisi olla innostavaa, uusia avauksia mahdollistavaa ja rohkeaa tulevaisuustyötä. Ilmastotyötä tulee johtaa tehokkaasti ja tavoitteellisesti. On uskallettava olla edelläkävijä. Työstä on viestittävä avoimesti ja tuloksia arvioitava säännöllisesti sekä virkamiesten että poliitikkojen toimesta. Näin saamme aikaan kestävää kasvua, joka takaa vauraan ja turvallisen tulevaisuuden sekä meille että lapsillemme.